Aspekty techniczne domeny

1. Cykl życia domeny
2. Transfer domeny
3. Transferu domeny można dokonać:
4. Cesja domeny

Sam proces dokonania rejestracji domeny nie należy do skomplikowanych, jednak należy mieć na uwadze pewne istotne techniczne elementy, które warto uwzględnić podczas jego przeprowadzania. Poniżej opiszemy kwestie wyjaśniające w jaki sposób możemy zapobiec utraty unikalnej nazwy domeny oraz jak poprawnie dokonać jej migracji.

Cykl życia domeny

Każda z domen posiada z góry określony cykl życia, którym jest okres od momentu jej opłacania i rejestracji, aż do chwili powrotu do puli wolnych domen. Cykle te są zróżnicowane, inne występują dla nazw o końcówce .PL a inne dla globalnych domen. Czynnikiem który wpływa na wybór danej domeny, jest rodzaj rozszerzenia. Zakup nie oznacza, że jesteśmy posiadaczami domeny na zawsze, a jedynie na określony czas.

Cykl życia danej domeny dotyczy:

 • Okresu rezerwacji – obejmuje czas na który dokonano rezerwacji domeny, choć jest ona jeszcze nieaktywna,
 • Okresu rejestracji – domena staje się aktywna na czas określony po dokonaniu opłaty i jej rejestracji,
 • Okres kwarantanny – w przypadku nieodnotowania przedłużenia domeny na następny okres, przechodzi ona na czas kwarantanny i staje się nieaktywna choć dalej pozostaje w dyspozycji użytkownika i jest jego własnością,
 • Przeniesienie do puli wolnych domen – jeżeli domena nie zostanie opłacona i użytkownik nie wyrazi chęci na jej przedłużenie, przyjmuje status wolnej i trafia do puli domen, na którą inni użytkownicy mogą złożyć rezerwację.

Transfer domeny

Transfer domeny oznacza zamianę rejestratora, a więc firmy, która ponosi finansową i techniczną odpowiedzialność za obsługiwanie konkretnej domeny. Jeśli zdecydujemy się na zmianę rejestratora, ponieważ jest to możliwe w każdej chwili, musimy uwzględnić zasady dotyczące polityki transferowej danej firmy.

Podczas uzupełniania formularza, trzeba podać kod transferowy AUTHINFO, który dostępny jest u dotychczasowego rejestratora domeny. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który stanowi zakończenie procesu transferowego. Należy pamiętać, że jest on ważny przez 5 dni od wysłania wiadomości.

Transferu domeny można dokonać:

 • Najwcześniej 21 dni od daty rejestracji bądź odnowienia domeny w przypadku dokonania transferu z NASK.
 • Najwcześniej 5 dni od daty rejestracji bądź odnowienia domeny w przypadku partnera NASK.
 • Nie później niż 12 dni przed wygaśnięciem w przypadku transferu z NASK.
 • W przypadku transferu od partnera NASK nie ma określono ograniczenia ilości ani dni przed wygaśnięciem domeny.

Cesja domeny

Cesja domeny jest przekazaniem praw i obowiązków dotychczas posiadanej domeny na rzecz innego abonenta, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma posiadająca stosowne uprawnienia do zarządzania daną domeną.

Abonent ma obowiązek przeprowadzenia cesji domeny w przypadku:

 • Zmiany dotychczasowej nazwy firmy, numery NIP oraz REGON
 • Zmiany danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer abonenta
 • Zakupu, sprzedaży a także przekazania domeny na rzecz innego użytkownika.

Dodaj komentarz