Dlaczego nie działa opłacona domena – najczęstsze przyczyny

1. Domena i hosting
2. Przyczyny pojawienia się komunikatu „ta witryna jest nieosiągalna”

Zdarzają się sytuacje, gdy pomimo opłacenia kosztów domeny i aktywnego statusu w panelu administracyjnym, w oknie przeglądarki pojawia się informacja „Ta witryna jest nieosiągalna”. Istnieje wiele czynników, które mogły się przyczynić do powstania takich okoliczności. Poniżej zaprezentujemy najczęściej spotykane powody.

Domena i hosting

Domena internetowa nie posiada bazy danych, jest adresem, wykorzystywanym przez stronę WWW oraz pocztę email. Opracowano więc hosting, czyli serwer z zasobami, które pozostawiono użytkownikowi do dyspozycji. Domena i hosting mogą funkcjonować oddzielnie, jednak są ze sobą istotnie powiązane.

Przyczyny pojawienia się komunikatu „ta witryna jest nieosiągalna”

Nieopłacony hosting – usługi hostingu i domeny to dwie oddzielne funkcje, które należy rozgraniczyć, co oznacza że posiadają inny cykl rozliczeniowy, a więc zapłata jedynie za domenę nie gwarantuje poprawne działanie strony internetowej umieszczonej na hostingu.

Nieaktywne serwery DNS operatora technicznego – serwery DNS odpowiedzialne są za działanie techniczne domen. Zasada konfiguracji domen zakłada delegowanie adresu na co najmniej 2 odrębne i niezależne od siebie serwery. Takie działanie, w przypadku awarii jednego z serwerów, zapobiega przed niedostępnością domeny.

Niepoprawna konfiguracja domeny – niedostępność witryny pojawia się gdy domena zostanie przekserowana na błędny adres IP w postaci rekordu A lub hosta, dla rekordu CNAME. Aby pozbyć się błędu, należy usunąć z konfiguracji rekordu CNAME dla właściwego adresu, a wpisanie w przeglądarce adresu www wywoła oczekiwany błąd.

Filtr w aplikacji sieciowej lub antywirusowej – programy antywirusowe dysponują funkcją sporządzenia listy adresów URL, które zostaną objęte blokadą przeglądania. Opcję tą wykorzystują często pracodawcy, aby na firmowych komputerach zablokować swoim pracownikom możliwość korzystania z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Tweeter.

Globalna domena a niepotwierdzenie danych abonenta – zgodnie z wymogami globalnej instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie domen (ICANN), od 2014 roku niezbędne jest potwierdzenie wysłanych na emaila danych. Abonent musi w terminie 15 dni od wysłania wiadomości dokonać potwierdzenia, ponieważ w przeciwnym razie domena przestanie działać na skutek nałożenie blokady i statusu ClientHold.

Domena została zablokowana przez Rejestr bądź Rejestratora – sytuacja taka ma miejsce gdy trwa postępowanie wyjaśniające lub został ogłoszony spór. Wówczas Rejestr domeny lub też Rejestrator, mogą nałożyć na nią właściwy status i zatrzymać delegację na serwery DNS. Do najczęściej pojawiających się przyczyn zaistnienia takiej sytuacji jest podanie niepoprawnych danych oraz nadużywanie przez Abonenta.

Nowa domena, którą niedawno zarejestrowano – proces rozpowszechniania adresu na serwery DNS trwa około 24 godzin, a czasem nawet 36 godzin, a więc po opłaceniu lub aktywacji domeny należy trochę odczekać. Domena może pojawić się jako jeszcze nieaktywna lub niedostępna albo też nie działać w pełni poprawnie.

Dodaj komentarz